Informatie


Deze website brengt in kaart wat de verschillende zorgorganisaties binnen de regio Gent-Eeklo doen
in functie van ‘vroegtijdige zorgplanning’.

Aan de hand van deze informatie - die ons is aangeleverd door de organisaties zelf - kan u, als arts of andere zorgverstrekker,
uw patiënt gericht doorverwijzen.
U kan doorverwijzen om verschillende redenen : dit kan gaan van het geven van ‘algemene uitleg over wat vroegtijdige zorgplanning’ is, tot het ‘gezamenlijk invullen van wilsverklaringen’.

Naar welke organisatie u ook doorverwijst, het is belangrijk dat u als zorgverlener en zeker als (huis)arts, verder betrokken blijft in het proces en dat u open staat voor de communicatie over dit onderwerp.
Wij raden sterk aan om samen met uw patiënt de eventuele wilsverklaringen die opgemaakt zijn te overlopen en te bespreken, zodat u niet alleen meer genuanceerde informatie kunt geven, maar ook de ‘geest van de wilsverklaring’ - de filosofie die erachter schuilt - op de juiste manier begrijpt en uw zorg er kunt aan aanpassen.

Niet-professionelen kunnen hier eveneens informatie vinden over waar ze terecht kunnen met al hun vragen over vroegtijdige zorgplanning, patiëntenrechten, wilsverklaringen, enz. …
Ook aan hen raden wij ten stelligste aan om hierover te spreken met familie, arts of andere hulpverleners, en hen een kopie te geven van de eventuele wilsverklaringen die opgemaakt werden.

Naast de dienstverlening van de verschillende organisaties, worden de basisprincipes van vroegtijdige zorgplanning door middel van 'vraag en antwoord' verduidelijkt.
Vragen waarop u geen antwoord vindt op deze website, kunt u altijd stellen via het contactformulier, wij trachten deze zo vlug mogelijk te beantwoorden.

Deze website is een realisatie van :
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo  -  Bilksken 36, 9920 Lovendegem
09 218 94 07  -  gerda.npz.genteeklo@palliatieve.org
www.palliatieve.org/contact/palliatieve-zorg-gent-eeklo  
 1